Igrexa de santa María de Ordes

Igrexa orixinariamente románica, pero que sofre importantes reformas, a máis significativa en 1864. Ten unha nave de planta de cruz latina cos muros de cachotería encalados con pezas de cadeirado enmarcando portas, ventás ou na cornixa. A fachada ten porta alintelada con arco de medio punto e cornixamento sostido por ménsulas. Enriba un van con arco de medio punto e un frontón recto decorado cunha cruz. Nos laterais hai reafundimentos, que diminúen a rixidez do muro. Sancristía pegada á ábsida. Dúas torres cadradas rematadas por un corpo cuadrangular máis pequeno, de esquinas oitavadas, coroado por unha cupuliña e catro vans de medio punto.

Ten retablos con esculturas no seu interior. Consérvase unha imaxe de San Bieito procedente do mosteiro de Sobrado dos Monxes.

Localización

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

COMPARTE!

RECURSOSRELACIONADOS

Scroll to Top