Axente de Emprego

Servizos

Obxectivo Xeral

Fomentar a actividade económica e social xerando crecemento económico e desenvolvemento social para intentar reducir a taxa de paro na comarca.

Obxectivos Específicos

 • Creación de emprego tanto directa como indirectamente.
 • Acadar a permanencia da poboación nos concellos.
 • Reducir o envellecemento da poboación.
 • Dinamización de agricultura e gandería.
 • Revaloración dos recursos naturais e medioambientais dos concellos.
 • Aplicación de medidas activas de emprego.
 • Activación do investimento empresarial.
 • Formación da poboación a través de ciclos formativos e cursos para aumentar as posibilidades no acceso ao mercado laboral.
 • Participación da poboación no plan de desenvolvemento.
 • Facilitar o acceso ao mercado laboral das persoas que sofren dificultades para integrarse nun mercado de traballo que debe estar aberto a todos e todas.
 • Deseñar itinerarios de inserción personalizados.
 • Combater o racismo e a xenofobia en relación ao mercado laboral.
 • Reintegrar as mulleres que abandonaron o mercado laboral.
 • Aumentar os coñecementos sobre o mercado laboral.

Funcións do Axente de emprego

 • Xestionar axudas para favorecer o emprego, centrándose, sobre todo, nos colectivos con maiores dificultades á hora de conseguir un emprego.
 • Informar ás empresas dos instrumentos de promoción e fomento da competitividade empresarial dispoñibles, así como facilitar o seu acceso.
 • Tramitación de subvencións tanto para a entidade local como aos particulares.
 • Implantación das políticas activas de emprego.
 • Coordinación cos diferentes departamentos e servizos do concello coa finalidade de potenciar e dinamizar estes.
 • Dinamización e potenciación dun tecido empresarial.
 • Promover a cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariais e apoiando novos proxectos de autoemprego individual ou colectivo.
 • Acompañamento técnico dos proxectos emprendedores, que xurdan no territorio, na fase do seu lanzamento, así como dos promotores, durante as primeiras etapas do funcionamento das novas empresas, para facilitar a súa consolidación como negocios sostibles que xeren postos de traballo.
 • Asesoramento ás persoas desempregadas, para proporcionar un maior coñecemento dos servizos e instrumentos existentes a favor da inserción laboral e do seu desenvolvemento profesional.
 • Investigar as oportunidades de desenvolvemento e emprego existentes no territorio.
 • Facilitar información sobre as potencialidades de emprego e desenvolvemento, a través da súa organización, e divulgación entre os técnicos e axentes de emprego, os responsables de escolas obradoiros, casas de oficio e obradoiros de emprego…
 • Coordinación das actuacións levadas a cabo polos técnicos locais de emprego.

Actividades e servizos:

PROMOCIÓN DO EMPREGO E DA FORMACIÓN

 • Orientación laboral.
 • Busca activa de emprego.
 • Asesoramento sobre aspectos sociolaborais.
 • Bolsa de emprego.
 • Información sobre cursos AFD, FSE, Fundación tripartita….
 • Envío por e-mail de ofertas de emprego, cursos, competencias clave, listas, oposicións…
 • Xestión de ofertas de emprego…

PROMOCIÓN ECONÓMICA

 • Información, orientación e asesoramento empresarial.
 • Elaboración de estudos e análises socioeconómicas.
 • Titorización de proxectos de creación de empresas.
 • Busca e asesoramento sobre subvencións e axudas económicas.
 • Información sobre formación para emprendedores.
 • Formación sobre xestión empresarial.
Horarios

Luns, martes, mércores e venres de 9.30 a 13.30

Servizos Sociais de Oroso. Rúa do Deporte, 9, baixo Sigüeiro-Oroso

Cita previa: 981688950

Contacto

Responsable do servizo: Rosa Mª Ramírez Campos (Rosi)

e-mail: rosa.ramirez@ordes.gal

Non posúe subservizos.

Scroll to Top