Servizo de Normalización Lingüística

Servizos

Resultados provisionais das probas Celga 2020 

O prazo de reclamacións remata o 30 de novembro.

https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0289/resultados-provisionais-das-probas-celga-2020

 

Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0534-040820-0002_gl.pdf

Corrección de erros: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioG0534-140820-0001_gl.pdf

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11 de setembro de 2020, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 15  ata o 21 de xaneiro de 2021, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

 

Obradoiro de lingua galega (xincana lingüística)

O SNL da Mancomunidade de Ordes vai impartir un obradoiro de lingua galega para nenos e nenas, mediante a interacción con eles e elas a través dunha actividade tipo xincana lingüística, de xeito lúdico e educativo, que consta de varias partes, nas que nenos e nenas competirán divididos en dous equipos, e que se desenvolverán en función do tempo, do espazo físico e do material co que contemos:

 • Carreira de obstáculos. Instalaremos un pequeno circuíto duns metros de distancia  no que terán que correr sorteando diversos obstáculos. Cada neno/a que complete o percorrido conseguirá 1 punto para o seu equipo.
 • Toque ao medio. Cada equipo debe situarse en lados opostos dun terreo. Sae 1 de cada grupo, toca co pé no medio (que estará delimitado) e volve correndo á súa casa. O/a neno/a que chegue antes conseguirá 1 punto.
 • Pasa a bóla e golpea. Por quendas, terán que pasar a pelota co pé e cada vez que o fagan ben deben dicir un termo en galego relacionado co deporte (sen poder repetir).  Cada resposta correcta dará 1 punto.

Cada 5 puntos, terán que resolver unha pregunta sobre deportistas galegos/as, unha pista ou definición, unha adiviña ou unha pregunta relacionada cos deportes e o léxico deportivo. Gañará a xincana o equipo que máis acertos acumule ao final de todas as probas.

OBXECTIVOS

 • Estimular nas xeracións máis novas actitudes favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego
 • Favorecer o uso da lingua galega nas actividades lúdicas
 • Ampliar as habilidades de comunicación oral en lingua galega
 • Relacionar  a práctica do deporte co uso do galego
 • Fomentar o coñecemento de palabras relacionadas co campo léxico do deporte
 • Coñecer os/as principais deportistas galegos/as

POBOACIÓN DESTINATARIA

Nenos e nenas dos primeiros cursos de primaria (de 6 a 12 anos)

PERIODIZACIÓN

Xullo-agosto 2020

 

Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 (2020)

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se continúa o prazo de presentación de solicitudes e se adía a realización das probas convocadas mediante a Resolución do 6 de marzo de 2020 para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020

Prazo para a presentación das solicitudes: ata o 16 de xuño de 2020.

Solicitude

Autoliquidación de taxas

O Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da Mancomunidade de Ordes organiza a actividade ‘Rosalía e as nosas Letras’, unha acción colectiva a través da rede social Facebook para celebrar conxuntamente o Día de Rosalía, 24 de febreiro (no que se conmemora o seu nacemento), e o Día das Letras Galegas, 17 de maio.

OBXECTIVOS

O obxectivo fundamental é dar a coñecer a obra de Rosalía (e/ou doutro/a escritor/a das nosas Letras) arredor desas datas tan significativas, para o cal creamos un evento en Facebook onde o alumnado dos centros educativos da comarca poida compartir versos da escritora (un audio ou vídeo no que aparezan recitando) ou de calquera outro/a ao/á que se lle conmemorara o 17 de maio (non ten por que ser exclusivamente poesía). Os premios (para os que contamos coa colaboración da SXPL da Xunta de Galicia) decidiranse e daranse a coñecer en canto finalice o concurso, dependendo do número de participantes e da valoración dos audios e/ou vídeos en canto a orixinalidade e esforzo (teranse en conta o número de gústames).

Pretendemos, asemade, estimular nas xeracións máis novas actitudes favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego.

POBOACIÓN DESTINATARIA

Alumnado de Primaria e Secundaria dos centros educativos da comarca (concellos de Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Tordoia e Trazo).

METODOLOXÍA

O SNL da Mancomunidade de Ordes vai contactar cos ENDL dos centros educativos solicitándolles a súa colaboración para a difusión e a participación do alumnado na iniciativa.

Os audios e/ou vídeos deberán ser colgados no evento do Facebook creado para a ocasión (Rosalía e as nosas Letras 2020), indicando o centro educativo e o curso ao que pertence o alumnado participante, desde o 24 de febreiro, Día de Rosalía, ata o 17 de maio, Día das Letras Galegas.

PERIODIZACIÓN

Febreiro-maio 2020.

 

Resultados definitivos das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga2 e Celga 4 (novembro 2019)

https://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga-4/convocatorias-de-probas/_/Probas/convocatoria_0021/convocatoria-probas-para-obtencion-dos-certificados-celga-2-4-resultados-definitivos

 

Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para a obtención dos Celga 2020

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200129/AnuncioG0535-170120-0001_gl.pdf

O prazo para a presentación das solicitudes é de 15 días, contados a partir do 30 de xaneiro.

Este ano haberá cursos de teleformación para preparar Celga1, Celga2, Celga3 e Celga 4.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

Ademais, o SNL da Mancomunidade organizará e impartirá un curso de 40 horas de preparación do Celga 4, que terá lugar desde principios de marzo ata principios de maio, en dúas sesións de mañá á semana, os luns e os xoves de 10:00 a 12:30 horas. O prazo para inscribirse remata o 21 de febreiro.

Resultados provisionais das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga2 e Celga 4 (novembro 2019)

O prazo de reclamacións remata o 14 de xaneiro.

https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Probas/convocatoria_0021/convocatoria-probas-para-obtencion-dos-certificados-celga-2-4-resultados-provisionais

 

Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4 (novembro 2019)

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019

Prazo para a presentación das solicitudes: ata o 1 de outubro de 2019.

Solicitude

Autoliquidación de taxas

Ademais, o SNL da Mancomunidade organizará e impartirá unhas sesións de preparación de Celga2 e Celga4, de 20 horas de duración, que terán lugar desde o 8 de outubro ao 7 de novembro, os martes e xoves de 10:00 a 12:00 horas. O prazo para inscribirse remata o 3 de outubro.

 

Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0534-070819-0002_gl.html

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11 de setembro de 2019, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 30 de decembro de 2019 ata o 10 de xaneiro de 2020, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

 

Resultados definitivos das probas para a obtención dos certificados de lingua galega niveis Celga 1, Celga2, Celga3 e Celga 4 (2019)

http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Probas/convocatoria_0020/resultados-definitivos-das-probas-para-obtencion-dos-certificados-celga-1-2-3

 

Resultados provisionais das probas para a obtención dos certificados de lingua galega niveis Celga 1, Celga2, Celga3 e Celga 4 (2019)

O prazo de reclamacións remata o 29 de xullo para Celga 1 e Celga 4.

O prazo de reclamacións remata o 7 de agosto para Celga 2 e Celga 3.

http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Probas/convocatoria_0020/resultados-provisionais-das-probas-para-obtencion-dos-certificados-celga-1-2?fbclid=IwAR3baN9329CPXantVdkyd0WCPXKhcJs8jDg50Dhc0g94uxueG8LdMZZfZd4

 

Obradoiro de lingua galega (xincana lingüística)

O SNL da Mancomunidade de Ordes vai impartir un obradoiro de lingua galega para nenos e nenas, mediante a interacción con eles e elas a través dunha actividade tipo xincana lingüística, de xeito lúdico e educativo, que consta de varias partes, que se desenvolverán en función do tempo, do espazo físico e do material co que contemos:

 • Carreira de obstáculos (na que obterán sílabas coas que formar os nomes de 12 deportes)
 • Encesta a bóla (onde terán que resolver crebacabezas ordenando sílabas e letras de léxico deportivo…)
 • Pasa a bóla (onde terán que resolver xeroglíficos relacionados co deporte)
 • Xogos populares (como o brilé, o pano…)

OBXECTIVOS

 • Estimular nas xeracións máis novas actitudes favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego
 • Favorecer o uso da lingua galega nas actividades lúdicas
 • Ampliar as habilidades de comunicación oral en lingua galega
 • Relacionar  a práctica do deporte co uso do galego
 • Fomentar o coñecemento de palabras relacionadas co campo léxico do deporte

POBOACIÓN DESTINATARIA

Nenos e nenas dos primeiros cursos de primaria (de 6 a 12 anos)

PERIODIZACIÓN

Xullo-agosto 2019

 

Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 (2019)

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019

Prazo para a presentación das solicitudes: ata o 25 de abril de 2019.

Solicitude

Autoliquidación de taxas

 

Listaxes provisionais de persoas admitidas para a realización dos cursos en liña preparatorios das probas Celga 2019

 

Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para a obtención dos Celga 2019

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioG0535-060219-0001_gl.pdf

O prazo para a presentación das solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir do 20 de febreiro.

Este ano haberá cursos de teleformación para preparar Celga1, Celga3 e Celga 4.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A&fbclid=IwAR0C0nMIPSazssA9Ywv7ViZLZsrPPgr26XwxMuWWnjv2Sx7Ovp2XG-V7014

Ademais, o SNL da Mancomunidade organizará e impartirá un curso de 40 horas de preparación do Celga 2, que terá lugar desde finais de marzo ata finais de maio, en dúas sesións de mañá á semana, os luns e os xoves de 10:00 a 12:30 horas. O prazo para inscribirse remata o 22 de marzo.

O Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da Mancomunidade de Ordes organiza a actividade ‘Rosalía e as nosas Letras’, unha acción colectiva a través da rede social Facebook para celebrar conxuntamente o Día de Rosalía, 24 de febreiro (no que se conmemora o seu nacemento), e o Día das Letras Galegas, 17 de maio.

OBXECTIVOS

O obxectivo fundamental é dar a coñecer a obra de Rosalía (e/ou doutro/a escritor/a das nosas Letras) arredor desas datas tan significativas, para o cal creamos un evento en Facebook onde o alumnado dos centros educativos da comarca poida compartir versos da escritora (un audio ou vídeo no que aparezan recitando) ou de calquera outro/a ao/á que se lle conmemorara o 17 de maio (non ten por que ser exclusivamente poesía). Os premios (para os que contamos coa colaboración da SXPL da Xunta de Galicia) decidiranse e daranse a coñecer en canto finalice o concurso, dependendo do número de participantes e da valoración dos audios e/ou vídeos en canto a orixinalidade e esforzo (teranse en conta o número de gústames).

Pretendemos, asemade, estimular nas xeracións máis novas actitudes favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego.

POBOACIÓN DESTINATARIA

Alumnado de Primaria e Secundaria dos centros educativos da comarca (concellos de Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Tordoia e Trazo).

METODOLOXÍA

O SNL da Mancomunidade de Ordes vai contactar cos ENDL dos centros educativos solicitándolles a súa colaboración para a difusión e a participación do alumnado na iniciativa.

Os audios e/ou vídeos deberán ser colgados no evento do Facebook creado para a ocasión (Rosalía e as nosas Letras), indicando o centro educativo e o curso ao que pertence o alumnado participante, desde o 24 de febreiro, Día de Rosalía, ata o 17 de maio, Día das Letras Galegas.

PERIODIZACIÓN

Febreiro-maio 2019.

Desde o 2 de xaneiro de 2014, a Mancomunidade de Ordes conta novamente co Servizo de Normalización Lingüística, ao abeiro da convocatoria da Deputación da Coruña do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para creación ou mantemento dos servizos lingüísticos durante o ano 2014, ademais da subvención concedida por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia segundo a resolución do 7 de xullo de 2014 ao abeiro da convocatoria regulada na orde do 4 de abril de 2014. A súa finalidade fundamental é fomentar o uso e o prestixio da nosa lingua mediante accións que garantan a normalización da lingua galega en todos os ámbitos dos concellos pertencentes á Mancomunidade de Ordes, no conxunto da sociedade en xeral e no ámbito administrativo en particular.

O obxectivo principal do Servizo é, xa que logo, incrementar o uso e o prestixio da nosa lingua en todos os ámbitos.  As súas funcións están centradas en varios planos diferentes (dinamización e formación sociolingüística e asesoramento lingüístico) e entre elas está a de normalizar e mellorar a imaxe e a calidade lingüística e comunicativa da Administración.

En principio, o programa do SNL estará dirixido basicamente á corrección e actualización da páxina web da Mancomunidade, á organización e impartición de cursos de lingua galega, así como tamén obradoiros de iniciación á lingua e á literatura galegas para nenos e nenas e outras campañas de dinamización social da lingua galega.

Desde o 17 de xuño de 2013, a Mancomunidade de Ordes conta cun Servizo de Normalización Lingüística grazas á subvención concedida pola Xunta de Galicia ao abeiro da Orde do 5 de febreiro de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, e se procede á súa convocatoria.

Polo tanto, o SNL da Mancomunidade de Ordes está á disposición de todos os concellos integrantes dela co obxectivo principal de incrementar o uso e o prestixio da nosa lingua en todos os ámbitos.

As súas funcións están centradas en varios planos diferentes:

Funcións xerais:

 • Asesorar á Administración en todo o relacionado coa política lingüística.
 • Facer un seguimento do cumprimento da lexislación en materia lingüística por parte da institución e, polo tanto, velar para que se lle garantan os dereitos lingüísticos á cidadanía.
 • Colaborar coa Administración para determinar os perfís lingüísticos necesarios en cada un dos postos de traballo e colaborar nas probas e procesos selectivos para que se avalíen convenientemente os coñecementos lingüísticos por parte dos e das aspirantes.

Funcións de dinamización lingüística:

 • Planificar, xestionar, executar e avaliar accións a prol da lingua galega seguindo as directrices de política lingüística do organismo.
 • Fomentar o uso do galego no ámbito socioeconómico e, en xeral, en todos os sectores de importancia para a súa repercusión social.
 • Propoñer programas dinamizadores e actividades concretas que conciencien á sociedade respecto ao uso da lingua galega.
 • Propiciar e xestionar liñas de información e axuda dirixidas á rede asociativa, empresarial e educativa para fomentar o uso do galego.

Funcións de formación sociolingüística:

 • Planificar, xestionar, coordinar e difundir a realización de cursos de lingua galega, xerais e específicos.
 • Difundir materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos lingüísticos etc.
 • Colaborar no deseño de programas de formación non lingüística para garantir a presenza do galego e de contidos favorables á mellora de actitudes lingüísticas.

Funcións de asesoramento lingüístico:

 • Mellorar a calidade lingüística e comunicativa da Administración.
 • Normalizar a imaxe lingüística e fixar criterios lingüísticos para a organización.
 • Resolver dúbidas lingüísticas.

Ligazóns de interese relacionadas coa lingua e coa normalización

Institucións:

Organizacións e asociacións:

Dicionarios e vocabularios:

Correctores e tradutores automáticos:

Léxico específico:

Mostra de ferramentas dixitais en liña para a promoción do uso do galego:

Manuais de linguaxe administrativa e xurídica:

Lexislación lingüística:

Toponimia:

Contacto

Para calquera aclaración, dúbida ou suxestión ponte en contacto con:

Irene Bravo Pérez
Servizo de Normalización Lingüística
Mancomunidade de Ordes
R) L. Xoxardo, S/N
15680 Ordes

Teléfono: 981 680 002 (ext. 120)
Correo electrónico: irene.bravo@mancomunidadeordes.gal

Scroll to Top